Ako vyzerá miesto, v ktorom by ste chceli žiť? Túžite aj v meste po kontakte s prírodou? Nemusíte cestovať na vidiek. Harmonické, druhovo bohaté a estetické prostredie si môžete vychutnávať aj v mestách.

Jednoduchými, logickými a ľahko realizovateľnými opatreniami v spolupráci s mestami inšpirujeme ľudí k prírode blízkej údržbe mestskej zelene, popularizujeme včelárenie a zachovanie mestskej „divočiny“. Vzdelávame o možnostiach, ktorými môže každý z nás prispieť k tomu, aby sa mestá stali druhovo bohatším a lepším domovom pre opeľujúci hmyz aj ľudí.

Najnovšiu príručku Príroda v meste, nový pohľad na údržbu zelene, ktorá sa podrobnejšie venuje tejto téme, si môžete prečítať tu.

Prečítajte si tiež príručku Prírode blízka údržba mestskej zelene

Ako učiť o opeľovačoch – pomôže nová publikácia

Mestá pre opeľovačeVzdelávanie pre školy

V rámci projektu Rozprávková včelnica, financovaného zo zdrojov Nadácie Slovenskej sporiteľne, vytvorila Živica v úzkej spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistky Technickej univerzity vo Zvolene publikáciu s aktivitami pre základné školy, ktoré sú zamerané na opeľovače, ich spoznanie a ochranu. Príručka obsahuje konkrétne aktivity a pracovné listy na používanie v triede aj v teréne pre …
Čítať ďalej

Nová príručka „Príroda v meste“ prichádza inšpirovať verejnosť aj samosprávy

Mestá pre opeľovačeVčely v meste

Živica spolu s autorkou Ing. Zuzanou Hudekovou PhD. vydala novú príručku „Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad“ s podtitulom „Príručka nielen pre samosprávy“ Príručka je už druhou v poradí, ktorá sa venuje prírode blízkej údržbe zelene a podpore biodiverzity v mestách. Veríme, že inšpiruje ďalšie samosprávy aj jednotlivcov …
Čítať ďalej

Brnenské zelené plochy nadchli

Mestá pre opeľovače

V pondelok 4. júna sme zorganizovali exkurziu pre zástupkyne mesta Zvolen, Technickej univerzity vo Zvolene a zástupcov mimovládnych organizácii do Brna, Česká republika. Cieľom boli stretnutia a prehliadky funkčných plôch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom. Navštívili sme tri lokality: 1. Park Špilberg (www.vzmb.cz) 2. Park pod Plachtami (www.parkdesetileti.cz) 3. Otevřená zahrada (www.otevrenazahrada.cz/) Všetky tri lokality boli …
Čítať ďalej

Nová publikácia o zelenej infraštruktúre je na svete

Mestá pre opeľovače

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vydala praktickú príručku o zelenej infraštruktúre nielen pre samosprávy. Veríme, že pomôže slovenským mestám a obciam v budovaní prvkov zelenej infraštruktúry. Šírte ju ďalej, aby sa dostala do čo najviac správnych rúk. https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena-infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf

Projekt Mestské včely má posilu z Belgicka

Mestá pre opeľovače

Eponine Sels pomáha od začiatku roku 2018 na projekte Mestské včely. Táto jemná Belgičanka sa v rámci svojho štúdia zaoberá samotárskymi včelami a preto je vítanou posilou tímu Ako si sa ocitla na Slovensku? Po skončení vysokoškolských štúdií som sa rozhodla ísť na dobrovoľnícky pobyt v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (European Voluntary Service). Chcela som ísť …
Čítať ďalej

Ďalšie články Načítava sa...

Generálny partner

dm drogerie markt