Nová publikácia o zelenej infraštruktúre je na svete

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vydala praktickú príručku o zelenej infraštruktúre nielen pre samosprávy. Veríme, že pomôže slovenským mestám a obciam v budovaní prvkov zelenej infraštruktúry. Šírte ju ďalej, aby sa dostala do čo najviac správnych rúk.

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Zelena-infrastruktura-prirucka-nielen-pre-samospravy.pdf

Generálny partner

dm drogerie markt