MČ Nové Mesto

Mestská časť Nové Mesto sa v roku 2017 zapojila do projektu Mestských včiel ako druhá mestská štvrť na Slovensku. Aby naplnila svoj cieľ „stať sa priateľskou k opeľovačom“ zrealizujú sa na jej území počas vegetačnej sezóny 2017 tieto opatrenia:

Nové Mesto

1. Výsadba rozličných plôch s nektarodajnými rastlinami

V roku 2017 sme v Novom Meste postupne realizovali niekoľko nektarodajných výsadieb a výsevov kvetinových lúk. Výsadba trvalkového záhonu pre opeľovače bola realizovaná pred a za Miestnym úradom na Junáckej ulici 1, tiež na Račianskom mýte, kde sú vysadené trvalky, bylinky a kvetinovo-zeleninový záhon.

 

2. Vytvorenie cielenej nekosených plôch pre hmyz

Takáto plocha bola počas vegetačnej sezóny realizovaná na Teplickej ulici, kde sme podobne ako pred Miestnym úradom na Junáckej ulici obohatili trávnik o osivá kvitnúcich bylín a kvetín.

 

3. Čmelíny

Na Základnej škole, Česká 10 sme v rámci projektu spolu so žiakmi a pedagógmi osadili čmelín. Originálne hmyzie hotely boli osadené na Teplickej ulici a pred Miestnym úradom na Junáckej ulici 1.

 

4. Kompostoviská

Originálne kompostoviská s presklenou stenou určené na vzdelávacie účely a kompostovanie sú osadené v rámci projektu na Základnej škole, Česká 10 spolu s informačno-vzdelávacou tabuľkou.

 

 

Kontakt:

Lenka Korbelová, lkorbelova@gmail.com

 

Galéria

Generálny partner

dm drogerie markt