MČ Karlova Ves

Mestská časť Karlova Ves sa v roku 2016 zapojila do projektu Mestských včiel ako prvá mestská štvrť na Slovensku. Aby naplnila svoj cieľ „stať sa priateľskou k opeľovačom“ zrealizovali sa na jej území počas vegetačnej sezóny 2016 tieto opatrenia, ktoré majú inšpirovať k pestrej výsadbe nektarodajných rastlín a prírode blízkej údržbe zelene:

Karlova Ves

1. Výsadba piatich rozličných plôch s nektarodajnými rastlinami
 • Ovocno-zeleninová plocha na ZŠ Tilgnerova
  • Správna kombinácia pestovaných kultúr je preventívnou ochranou proti škodcom a zároveň poskytuje stabilné, harmonické, rozmanité a produktívne prostredie pre opeľovače, ľudí a ostatné živočíchy. Hmyzí hotel obsahuje prírodný materiál, ktorý poskytuje útočisko pre samotárske včely a užitočný hmyz.
  • Špenát + reďkovka – špenát vylučuje saponíny, ktoré obmedzujú výskyt černe na reďkovkách
  • Nechtík a zemiaky – ochrana pred háďatkami na zemiakoch
  • Kôpor a uhorky – podpora vzchádzania semien uhoriek a zlepšenie kondície
  • Cesnak a jahody – antibakteriálne pôsobiaci cesnak proti plesniam
  • Cibuľa a mrkva – antibiotické účinky cibule, ochrana pred škodcami

 • Bylinková špirála na ZŠ Karloveská 61
  • Bylinková špirála je ideálnym spôsobom pestovania rastlín užitočných pre hmyz aj pre človeka. Svojim zatočeným tvarom berie ohľad na požiadavky rastlín na slnečné stanovište a tiež vlahu.
  • Stekajúca voda sa zhromažďuje v závere špirály. Malé jazierko je zároveň napájadlom pre hmyz a iné živočíchy. Hmyzí hotel obsahuje prírodný materiál, ktorý poskytuje útočisko pre samotárske včely a užitočný hmyz.

 • Vyvýšené jahodové záhony a ovocné kríky na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova
  • Kvety ovocných rastlín na jar lahodia včelám aj oku. Od leta do neskorej jesene sú potravou pre vtáctvo a ľudí. Ich vysádzanie je podporou návratu včiel a opeľovačov, ktorým tiež vďačíme za úrodu. Vysadili sme josty, ríbezle, arónie, egreše, muchovníky.
  • Pre potrebu biologickej rozmanitosti volíme tradičné druhy a odrody. Hmyzí hotel obsahuje prírodný materiál, ktorý poskytuje útočisko pre samotárske včely a užitočný hmyz.

 • Vyvýšené kvetinové záhony a živý plot v Športovom klube, Janotova
  • Okrasné rastliny môžu byť zároveň úžitkové. Prirodzené vo svojom prostredí, kvitnúce počas celého roka, aby zabezpečili potravu včelám a svojimi plodmi ľuďom aj vtáctvu. Ozdobné kvetmi, plodmi aj listami. Hmyzí hotel obsahuje prírodný materiál, ktorý poskytuje útočisko pre samotárske včely a užitočný hmyz.
  • Drieň obyčajný – kvitne skoro na jar, má jedlé plody
  • Muchovník – bohato kvitne, má jedlé a chutné plody
  • Arónia čiernoplodá – krásne sa vyfarbuje na jeseň, má chutné plody
  • Rakytník rešetliakový – obsahom účinných látok patrí k najcennejším liečivým rastlinám
  • Lieska obyčajná – vynikne v zime, má jedlé plody

 • Informačné tabule o výsadbe a užitočnom hmyze
  SAMOTÁRSKE VČELY A INÝ UŽITOČNÝ HMYZ  Včela medonosná je najefektívnejším opeľovačom, na opeľovaní sa však u nás podieľajú aj motýle, čmeliaky, samotárske včely, pestrice, niektoré druhy chrobákov a mnohé ďalšie. Aj tieto však postupne miznú so stratou ich prirodzeného prostredia. Pomôcť im môžete budovaním hmyzích hotelov (miesta, kde sa môžu ukrývať a rozmnožovať), v lete budovaním vhodných napájadiel a výsadbou lokálnych kvitnúcich rastlín. Opeľovačom škodia aj chemické postreky a umelé hnojivá – používajme preto namiesto nich kompost, mulčovanie, prirodzených predátorov a bio-prostriedky.

  • Samotárske včely – žijú samotársky a nenápadne (v dreve, zemi, murive), majú zakrpatené žihadlo a málokedy útočia. Opeľujú asi 6% rastlín.
  • Čmeliaky – opeľujú aj v horšom počasí, keď včely nemôžu – veterno, mrholenie. Je možné ich chovať podobne ako včely v čmelínoch.
  • Pestrice – dospelá sa živí nektárom a peľom, larvy konzumujú vošky, čím sú užitočné. Ľudia si ich mýlia s osami.
  • Motýle – kľúčová úloh pri opeľovaní niektorých druhov rastlín, vymierajú kvôli ničeniu pôvodného prostredia a používaniu chemikálií
 • Hmyzí hotel – je domček pre hmyz, ktorý je vyplnený rôznym materiálom ako mach, trstina, slama, šišky, duté tehly, či drevo, do ktorého sa vyvŕtajú rôzne široké otvory (priemer 0,2 až 2 cm). Domček je prekrytý strieškou na ochranu pred dažďom. Hmyzí hotel sa umiestňuje do blízkosti kvetinových záhonov, kvitnúcich stromov a krov s blízkym zdrojom vody a pôdy na stavbu hmyzích hniezd.
 • Lúka s kvitnúcimi kvetmi v Líščom údolí
  • Kvetnaté lúky s vysokým podielom semien kvetov a bylín prispôsobené suchým stanovištiam poskytujú počas roka dôležitý zdroj peľu a nektáru pre včely a iné opeľovače.
  • Rozkvitnuté skrášľujú prostredie, nevyžadujú časté kosenie a na jeseň sa samé vysievajú

2. Vytvorenie cielených, nekosených plôch pre hmyz 
 • Nekosené plochy na ul. J. Stanislava
 • Nekosená plocha na Hlaváčikovej ul.
  • Prirodzené rastliny adaptované na prirodzených opeľovačov, pôdne, klimatické a okolité podmienky poskytujú vysokú druhovú rozmanitosť s minimálnou potrebou údržby.
  • Nekosené trávnaté plochy majú možnosť vykvitnúť, samé sa rozvíjať a rozširovať. Sú dokonalou plochou v aktuálnom čase, vytvárajúcu potravovú základňu pre včely, motýle, čmeliaky a iný hmyz či živočíchy.

3. Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku priateľské opeľovačom
 • Do súťaže sa zapojilo 16 balkónov a predzáhradiek.
 • Na balkónoch a v predzáhradkách priateľských k včelám a iným opeľovačom nechýbali bylinky, zelenina, ovocné rastliny, kry a stromy.
 • Zapojené balkóny a predzáhradky nájdete na www.eko-mapa.sk v časti „Plochy priateľské opeľovačom“.

4. Príručka prírode blízkeho manažmentu zelene
5. Strešná mobilná záhrada pre opeľovače na PRIF UK 
 • Záhrada sa nachádza na streche átria na Katedre zoológie

6. Umelecká inštalácia „kukátko“
 • Cieľom informačnej tabule so zabudovaným hmyzím hotelom bolo prilákať pohľad okoloidúcich a zamerať ho na rôzne režimy kosenia tzv. „nekosených plôch“.
 • Pohľadom cez priezor sa pozorovateľ zameral na plochu kosenú buď 2-krát ročne (jar a jeseň) alebo 3-krát ročne (jar, leto, jeseň).
 • Okolité plochy prechádzajú niekoľkými cyklami kosenia – 7-krát ročne a kvety na nich nestíhajú rozkvitnúť pre opeľujúci hmyz ani im poskytnúť úkryt.

 

 

Kontakt:

Lenka Nemcová, lenka.nemcova@karlovaves.sk

Generálny partner

dm drogerie markt