Zvolen

Mesto Zvolen vstúpilo spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene (TUZVO) v roku 2018 do projektu Mestské včely-mestá pre opeľovače. Do aktivít sa počas roka zapojili nielen pedagógovia a študenti Technickej univerzity, ako garanta odborného výskumu na plochách, ale tiež samospráva, školy a obyvatelia mesta. V meste, ktoré zvyšuje a zachováva svoju biodiverzitu a tým kvalitu života, pribudli ďalšie plochy zamerané na podporu opeľovačov:

Zvolen

  1. Ukážkové plochy s nektarodajnou výsadbou a výsevom lúčnych kvetov

V rámci vytipovaných plôch boli realizované výsadby nektarodajných rastlín a výsevy lúčnych kvetov, ktoré najmä na druhovo chudobnejších plochách pokytujú opeľovačom potravu a úkryt v priebehu celej sezóny. Výsevy boli realizované na lokalite Západ, pri Kováčovskom moste okolo kanálových skruží a pod solitérnymi stromami, na lokalite Zlatý potok pri nájomných bytoch, oproti cintorínu či vedľa nového chodníka pri škole Rázusa.

  1. Plochy so zmeneným režimom kosenia

Plochy so zmeneným režimom kosenia SÚ KOSENÉ 2-3-krát ročne. Kosenie sa realizuje v pásoch alebo mozaikovito, aby mali rastliny možnosť vykvitnúť a vysemeniť sa – udržuje sa tým ich biodiverzita a zachovanie druhu. Zároveň slúžia kvitnúce kvety ako zdroj potravy pre opeľovače. Kosením plôch postupne – mozaikovito či v pásoch umožňujeme živočíchom presunúť sa na dorastajúcu časť a nájsť tam úkryt a zdroj potravy a obyvateľom pohybovať sa v pokosenej časti a pozorovať kvtinúce rastliny a živočíchy.

S pomocou Fakulty ekológie a environmentalistiky a Lesníckej fakulty TUZVO a za spolupráce mesta boli vytipované plochy: lokalita Zlatý potok pri nájomných bytoch, lokalita Západ pri Kováčovskom moste a lokalita Sekier.

  1. Interaktívne hmyzie hotely

Sú vzdelávacím, funkčným a estetickým prvkom v mestskom prostredí, kde užitočnému samotárskemu hmyzu poskytujú možnosť úkrytu a zahniezdenia. Obyvateľom slúžia ako vzdelávacie prvky na pozorovanie usídleného hmyzu a ako informačné plochy. Interaktívne hmyzie hotely boli navrhnuté študentami dizajnu Drevárskej fakulty TUZVO pod vedením Ivety Melicherčíkovej a získali 1.miesto a cenu ZSVTS na 59. medzinárodnej konferencii ŠVOČ v umeleckej sekcii. Budú umiestnené na vybraných lokalitách Západ pri Kováčovskom moste, Zlatý potok ZŠ Rázusa a Sekier nad bývalým osemročným gymnáziom .

Autor: Peter Kortiš

 

  1. Informačné tabule

Informačné tabule a tabuľky slúžia na informovanie, inšpiráciu a zábavné vzdelávanie verejnosti priamo v teréne. Upriamujú pozornosť na cieľ plochy s možnosťou individuálnej interpretácie jej návštevníka. Na lokalite Zlatý potok obsahujú aj písmená tajničky zábavnej pátračky, ktorá záujemcov (školské triedy, rodiny s deťmi) prevedie plochami pre opeľovače. Informačné tabule nájdete na všetkých piatich plochách zapojených do projektu.

Kontakt: Peter Svitek, svitek@zivica.sk alebo 0905 493 276

V rámci projektu, je vytypovaných týchto 5 rôzne zachovalých plôch, ktorých spoločná výmera tvorí asi 1,2% z výmery všetkých plôch v meste Zvolen určených na kosenie.

Západ pri Kováčovskom moste

 

V lokalite pri Kováčovskom moste bola vytipovaná zelená lokalita obľúbená u psíčkárov a mládeže. Na tejto ploche sa realizovala dosadba nektarodajných rastlín a výsev pôvodných lúčnych druhov tak, aby ostalo zachované pôvodné využívanie.

Na ploche sa nachádzajú vyvrátené staré vŕby, ktoré sme zachovali ako prirodzené hmyzie hotely, ktoré vďaka mŕtvemu drevu a dutinám poskytujú mnohým druhom hmyzu potravu, úkryt a priestor na rozmnožovanie. Lokalita je výrazne zamokrená s chudobnou pôdou, v zadnej časti pri „jarku“ popri ceste rastú vŕby, ktoré poskytujú na jar včelám prvú pastvu. V budúcnosti sa plánuje ešte úprava kanálových skruží a dosadba vŕb v zadnej časti.

Na tejto ploche sa zmeneným režimom kosenia upravujú dve plochy na vybraných nepoužívaných častiach lokality tak, aby ostalo zachované pôvodné využívanie.

Na lokalite bude umiestnený hmyzí hotel v tvare kukátka, ktorý navrhli študenti Drevárskej fakulty TUZVO pod vedením Ivety Melicherčíkovej.

 

Zlatý potok – pod Materskou školou Centrum, pri ceste

 

Na tejto ploche sa realizuje dosadba a výsev nektarodajných rastlín pre opeľovače (motýle, včely, samotárske včely, pestrice …) O zámere informuje informačná tabuľka pri chodníku.

 

Zlatý potok – pod Základnou školou M. Rázusa

 

Pri tejto ploche vedľa nového chodníka okolo venčoviska, na odkrytej pôde po jeho stavbe sa realizuje dosadba a výsev nektarodajných rastlín pre opeľovače (motýle, včely, samotárske včely, pestrice …)

Osadené sú dve informačné tabule. Takisto na ploche v smere ku základnej škole,budú osadené hmyzie hotely v tvare hmyzích domov s kvetináčmi na vrchu a doplňujúce informácie. Hmyzie hotely navrhli študenti Drevárskej fakulty TUZVO pod vedením Ivety Melicherčíkovej.

Na tejto lokalite sa realizuje aj experiment TU s rôznymi prístupmi pre obohatenie existujúceho spoločenstva rastlín. Realizujú sa rôzne prístupy ku koseniu (intenzívne kosenie, obmedzený režim kosenia, mulčovanie, prenos mačiny a sena z bohatejších lokalít.

 

Zlatý potok – Základná škola M. Rázusa

 

Pri hlavnom vchode budovy základnej školy, bol skultivovaný vyšlapaný trávnik a na jeho mieste za pomoci učiteľov a žiakov vysadené nektarodajné rastliny pre opeľovače (motýle, včely, samotárske včely, pestrice …)

Osadená informačná tabuľa informuje o zámeroch projektu.

 

Zlatý potok – za mestskými nájomnými bytmi medzi ulicami A. Hlinku a Nezábudkovou ulicou

 

Vybraná časť lokality na bytovkami bola rozdelená na dve časti – polovica okolo detského ihriska sa kosí podľa pôvodného režimu kosenia a ostala prístupná na pôvodné využívanie a hry pre obyvateľov.

Druhá polovica smerom k cintorínu sa kosí v pásoch.

Na časti s detským ihriskom bol vybudovaný bylinkový a vyvýšený zeleninový záhon. Nájdete tu jahody, bazalku, tymián, mätu, medovku, šalviu ale aj tekvice, kaleráb, hrach, čili papričky a ďalšie užitočné rastliny a plodiny. Obidva záhony boli ponúknuté k obhospodarovaniu obyvateľom sídliska Zlatý potok. Pod neďalekou vŕbou boli dosadené tieňomilné rastliny a trvalky.

Na tejto ploche môžeme vidieť prepojenie a užitočnosť opeľovačov pre ostatné živočíchy ako napríklad vtáky stehlíky, alebo srnku či zajaca, ktorým slúži za potravu pestrá ponuka bylín a semien na tejto pomerne zachovalej pôvodnej lúke.

Sekier – pod kostolom

 

Na lokalite Sekier pod kostolom sa nádherné zachovalé lúky kosia mozaikovito, aby sme pomohli zachovať úžasnú biodiverzitu tejto lokality.

 

Plocha je kosená miestnym farmárom, ktorý využíva seno z tejto lokality na kŕmenie kôz a zajacov v zimnej sezóne. Vo všeobecnosti končí obvykle biomasa buď zmulčovaná na ploche, kde môžu dusíkaté látky postupne úplne zmeniť a ochudobniť celé spoločenstvá rastlín, alebo na skládke komunálneho odpadu!

Príďte sa poprechádzať po tunajšej lúke a zoberte si so sebou aplikáciu PlantNet na identifikáciu rastlín a spoznajte bylinky a rastliny tejto lokality. Na pôdnom odkryve v spodnej časti môžete pozorovať aj zaujímavé a vzácne samotárske včely (viac na www.vcelky-samotarky.cz).

Na lokalite bude umiestnený hmyzí hotel v tvare hríbu, ktorý navrhli študenti Drevárskej fakulty TUZVO pod vedením Ivety Melicherčíkovej.

O zámere informujú dve osadené infotabule.

 

Záhrada spomienok

 

Záhrada spomienok je prvý prírodný cintorín na Slovensku, na ktorom sa spája úcta k ľuďom so šetrnosťou k prírode. Na tejto ploche sme vysadili nektarodajné kvety a rastliny a upravili sme plochy tak, aby vyhovovali návštevníkom aj opeľovačom.

 

V priestore Záhrady spomienok sa nachádza aj včelí úľ. Viac o Záhrade spomienok sa dozviete tu.

 

Technická univerzita – Včelí bufet pre opeľovače

 

Neďaleko auly Technickej univerzity, boli v spolupráci so študentami prvého ročníka Fakulty ekológie a environmentalistiky a zamestnancami Technickej univerzity vo Zvolene vysadené nektarodajné plochy.

Druhové zloženie rastlín a kríkov bolo navrhnuté tak, aby na plochách kvitli rastliny počas celej sezóny od marca do septembra a poskytovali tak potravu pre rôzne druhy opeľovačov ako sú motýle, včely, čmeliaky či samotárske včely. Za dva dni sa premenila časť monotónneho trávnika na pestrú zmes rastlín.

Plochy sa budú využívať aj v rámci výučby študentov ekológie. O zámere projektu Mestské včely – Mestá pre opeľovače informujú aj osadené informačné tabule. Časozberné video z výsadby si môžete pozrieť tu

 

Podborová – Materská škola Ďatelinka

 

V záhrade materskej školy Ďatelinka na sídlisku Podborová, je za pomoci detí a ich rodičov a zamestnancov škôlky zrealizovaná výsadba nektarodajných rastlín. Taktiež sa tu nachádza pocitový chodník, jazierko a staré drevo, ktoré poskytuje úkryt rôznym druhom hmyzu. O zámere projektu Mestské včely – Mestá pre opeľovače informuje osadená informačná tabuľa.

Tento projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu

  

Generálny partner

dm drogerie markt