Projekt Mestské včely má posilu z Belgicka

Eponine Sels pomáha od začiatku roku 2018 na projekte Mestské včely. Táto jemná Belgičanka sa v rámci svojho štúdia zaoberá samotárskymi včelami a preto je vítanou posilou tímu

Ako si sa ocitla na Slovensku?

Po skončení vysokoškolských štúdií som sa rozhodla ísť na dobrovoľnícky pobyt v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (European Voluntary Service). Chcela som ísť žiť do ekodediny a venovať sa farmárčeniu. Našla som na Slovensku projekt, ktorý spĺňal moje požiadavky. Takže počas jedného roka žijem na farme na Sekieri (na Zaježovských lazoch), kde experimentujem s farmárskym životom a permakultúrou. Takto som sa ocitla v samom srdci Slovenska, na Zaježovej.

Študovala si na Université Libre de Bruxelles v Belgicku. Prečo práve tam a čo je témou tvojej diplomovej práce?

Vybrala som si ju, pretože bola blízko. Université Libre de Bruxelles je 15 minút bicyklom od domu mojich rodičov. A aj preto, lebo som chcela študovať environmentalistiku a mám rada aj matematiku a akademický program o bioinžinierstve bol pre mňa naozaj zaujímavý. Medzifakultná škola bioinžinierstva závisí na dvoch školách – fakulte Vedy a polytechniky v Bruseli a zmesi kurzov z inžinierstva a environmentálnych a poľnohospodárskych predmetov – a to bolo pre mňa to pravé. Páčilo sa mi aj, že učitelia poľnohospodárskych predmetov sa venujú agroekológii a sú si vedomí aj ekologických problémov spojených s intenzívnym poľnohospodárstvom.

Ako si sa dostala k svetu včiel a prečo si si vybrala práve ich?

Jeden z našich učiteľov je vášnivý špecialista na divoké včely. V tom roku, keď som sa mala venovať svojej diplomovej práci chcel realizovať prieskum a inventarizáciu divoko žijúcich včiel v hlavnom meste – v Bruseli. Ukázal mi svet včiel a zasvätil ma do toho, ako dôležité sú pre biodiverzitu a čo všetko ich ohrozuje a prečo a ako by sme ich mali chrániť. Takto som prenikla do fascinujúceho sveta včiel a bola to moja cesta, ako aktívne prispieť k ochrane biodiverzity. Takmer rok som vzorkovala spolu s troma ďalšími študentami divoké včely v prírodných rezerváciách, komunitných záhradách, a určovala som, o aké druhy sa jedná. Hoci si myslíme opak, mnohé druhy sa vyvíjajú a žijú v meste. Našli sme približne 90 z 399 druhov, ktoré žijú v Belgicku.

Tak to bol už iba krok k mestským včelám na Živici … Aká je situácia v tejto téme v Belgicku?

Prebiehajú tam nejaké projekty – napríklad Maya Plan, ktorý začal v roku 2011, sa snaží chrániť včely a opeľovače vo Valónii (jeden z troch administratívnych regiónov Belgicka) prostredníctvom manažmentu kvitnúcich lúk a sadením ovocných stromov. Jednou časťou projektu bolo aj povzbudzovať obyvateľov, aby obohatili svoje záhrady druhmi vhodnými pre opeľovače.

Niektoré univerzity spolu realizujú projekt týkajúci sa povedomia verejnosti o divoko žijúcich včelách a samotárskych včelách, pripravujú rôzne informačné materiály, brožúry, postery a organizujú konferencie a Včelí a opeľovací týždeň.

Nový federálny akčný plán pre včely 2017-2019 iniciovaný ministrom pre Energetiku, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj a Valónsky ministerský predseda chcú pomáhať včelárom, lepšie kontrolovať riziká a mobilizovať všetky zainteresované strany. Včely a ostatné opeľovače sú v priesečníku troch strategických ôs v Bruselskom regióne: ochrana a rozvoj mestskej prírody, redukcia pesticídov a rozvoj trvalo udržateľnej produkcie potravín.

Ako spoločnosť a obce riešia túto tému a tému životného prostredia?

Je tu veľa projektov a iniciatív týkajúcich sa životného prostredia. Zapájala som sa do jedného z nich ako stredoškoláčka. Už vtedy ma zaujímalo životné prostredie. Zúčastňovali sme sa programu „Ekodynamická firemná značka“ (Ecodynamic company label), ktorú v Bruseli zastrešuje Inštitút pre environmentálny manažment. Po dvoch rokoch snahy, akcií a zvyšovania povedomia študentov a učiteľov o triedení odpadu, šetrení vody a energie, bola naša škola prvá, ktorá značku získala.

 

Aká je tvoja úloha v projekte Mestské včely a ako sa ti v Živici pracuje?

Robím výskum, píšem články a určujem druhy samotárskych včiel a pomáham aj pri ostatných aktivitách projektu, ako bola napríklad organizácia konferencie a podobne. Je to naozaj príjemné pracovné prostredie.

Generálny partner

dm drogerie markt