Nová príručka „Príroda v meste“ prichádza inšpirovať verejnosť aj samosprávy

Živica spolu s autorkou Ing. Zuzanou Hudekovou PhD. vydala novú príručku „Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad“ s podtitulom „Príručka nielen pre samosprávy“

Príručka je už druhou v poradí, ktorá sa venuje prírode blízkej údržbe zelene a podpore biodiverzity v mestách.

Veríme, že inšpiruje ďalšie samosprávy aj jednotlivcov okrem iného k vytváraniu divočiny a zákazu používania pesticídov v mestách.

Mestá sú v dnešnom svete útočiskom pre mnohé druhy, ktoré majú problém prežiť v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine.

Správna starostlivosť o zeleň a vegetáciu v mestách im pomáha prežiť a spätne sa šíriť naspäť do krajiny okolo miest.

Príručka vznikla v rámci projektu Mestské včely – mestá pre opeľovače, ktorý sa realizuje v úzkej spolupráci s odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene.

Prečítajte si našu novú príručku TU a inšpirujte sa aj vy.

Generálny partner

dm drogerie markt