Brnenské zelené plochy nadchli

V pondelok 4. júna sme zorganizovali exkurziu pre zástupkyne mesta Zvolen, Technickej univerzity vo Zvolene a zástupcov mimovládnych organizácii do Brna, Česká republika.

Cieľom boli stretnutia a prehliadky funkčných plôch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom. Navštívili sme tri lokality:

1. Park Špilberg (www.vzmb.cz)

2. Park pod Plachtami (www.parkdesetileti.cz)

3. Otevřená zahrada (www.otevrenazahrada.cz/)

Všetky tri lokality boli veľmi inšpiratívne a mnohí z nás zatúžili v Brne rovno zostať a podieľať sa na jednotlivých aktivitách.

Mali sme veľké šťastie aj na sprievodcov – Špilbergom nás sprevádzala pani architektka Damcová a správca stromoradí pán inžinier Trnka. Pani Damcová sa Špilberkskému parku venuje už viac ako 20 rokov a vedela nám porozprávať o každom strome či kúsku zelene. Jej nadšenie pôsobilo tak, že sme mali pocit, že tu všetko ide samo, hoci nám pani architektka hovorila ,že aj ona musla často bojovať proti developerom, špekulantom a že jej niekoľko krát správu nad parkom zobrali a potom opäť vrátili. Vzácnosťou bolo, že pak má schválenú koncepciu rozvoja na 25 rokov a tá sa dodržiava, čo umožnilo aj pomalšie, ale efektívne a trvalé postupy.

Mestskou časťou Brno – Nový Lískovec a tamojšou pýchou parkom pod Plachtami nás sprevádzala pani starostka inžinierka Drápalová, ktorá stála pri jeho zrode aj realizácii. Vodná plocha v parku je napájaná zo striech troch veľkých panelákov a lúky okolo sú buď vysievané alebo zachované pôvodné kvetnaté lúky s režimom kosenia 2 – 3 ročne. Obdivovali sme aj výsadbu orechov, rakytníkov či iných lokálnych druhov, v jazierku zas vážky a malé ropuchy zelené.

Poslednou zastávkou bola Otevřená zahrada, ktorá je príkladom a inšpiráciou pre všetkých staviteľov zelených budov aj prírodných záhrad a zelených striech. Fascinovalo nás vytvorenie vzdelávacieho programu na štúdium prejavov odozvy drevín na zmenu klímy, v rámci ktorého merajú desiatky údajov o príjme vody a transpirácii stromov, ako aj údaje zo zelenej strechy a podobne. Nadchli nás aj programy Od semienka po vidličku, v ktorých si deti môžu vypestovať, navariť a zjesť potraviny zo záhrady priamo v záhradnej kuchyni a mnoho ďalšieho.

Viac si budete môcť prečítať už čoskoro na www.ciernalabut.sk v pripravovanej reportáži z exkurzie.

Generálny partner

dm drogerie markt