Kráľovstvo včiel a opeľovačov

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako žijú včely od jari až do zimy? Zistiť, čo všetko sa v úli deje? Čo počas roka včely stretáva, čo im pomáha a čo im škodí? Zahrajte si našu novú hru pre celú triedu.

Cieľ hry: Nazbierať dostatok medu na zimu. Tím, ktorý nazbiera najviac medových kartičiek je najlepšie zásobený a najlepšie pripravený na zimu.

Odporúčané predmety: prírodoveda, prvouka, prierezové
tematiky (environmentálna výchova)

Čas: 45 minút

Vek: 7 – 11 rokov

Počet žiakov: 12 – 28

Priestor: trieda

Pomôcky: herný plán 1,3 x 1,6 m, herná krabica s pomôckami a herný manuál.

Odporúčaný čas zapožičania: 1 týždeň

Povinnosťou školy je ju na vlastné náklady poslať ďalšej zaregistrovanej škole, vyplniť on-line stručný hodnotiaci dotazník a pripojiť aspoň jednu fotografiu z hrania.

Tu sa môžete zaregistrovať do zoznamu záujemcov o bezplatné zapožičanie interaktívnej hry „Kráľovstvo včiel“ spolu s jej rozšírením „Kráľovstvo opeľovačov“, ktorá vznikla vďaka finančnej podpore spoločnosti Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Keď budete posielať hru ďalšej škole, vyplňte, prosím, formulár o odoslaní kompletnej hry a krátky hodnotiaci dotazník.


V roku 2022 bola hra Kráľovstvo včiel vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne rozšírená o novú časť s názvom „Kráľovstvo opeľovačov“.
Tá vás zavedie do sveta samotárskych včiel a čmeliakov a ponúkne vám nielen rozšírenie pôvodnej hry o nové hracie kartičky, ale aj nápady na rozširujúce aktivity na vyučovanie pre starších žiakov.
Hra je obohatená aj o príručku „Rozbzučíme naše mesto“, pexeso „Mýty o opeľovačoch“, plagáty „Kosíme inak“ a „Včelí bufet“ a zaujímavé fotografie.

„O včelách sa učíme v 4. triede na prírodovede, ale táto hra obsahovala také podrobné informácie a zaujímavosti o včelách, ktoré deti nevedeli a s „otvorenými ústami“ počúvali, aký výnimočný živočích je včela. Ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok.“

Dana Moravcová, Základná škola Svrčinovec

„Hru Kráľovstvo včiel sme realizovali ako rovesnícke vzdelávanie, odprezentovali ju siedmaci bez mojich zásahov žiakom troch tried. Bola veľmi zaujímavá, veľmi rýchlo pri nej beží čas, my sme mali od 45 do 60 minút. Organizovali sme to aj v čase družiny.“

Ľubica Štefanovičová, SZŠ Dneperská, Košice

Táto hra sa nám veľmi páčila, pretože sme si zábavnou formou rozšírili vedomosti o včelách. Hodina s touto hrou bola pestrá, zaujímavá a lákavá. Žiaci sa tešili z každej novej medovej kvapky a mnohé zaujímavosti o živote včiel ich nadchli. V škole máme tri hmyzie hotely, takže nás táto aktivita naozaj potešila a tešíme sa na ďalšie podobné. Ďakujeme Vám za zapožičanie hry.

Mgr. Mária Breznická, ZŠ Kubranská, Trenčín

Hra a jej rozšírenie je pre školy vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne k dispozícii bezplatne.

Generálny partner

dm drogerie markt