Pred odoslaním hry na ďalšiu školu hru, prosím, skontrolujte, skompletizujte a vyplňte nižšie uvedený formulár. Súčasne vyplňte aj hodnotiaci dotazník.

Poškodenia a straty hláste na 905 391 534  alebo sliacka@zivica.sk

 

 

Generálny partner

dm drogerie markt