Otázky a odpovede

 1. Čím skôr vytiahnuť žihadlo – najlepšie tak, aby sa nestlačil jedový vačok (odspodu vyškrabnutím nechtom alebo nožom či pinzetou).
 2. Na miesto bodnutia môžeme dať polovicu cibule alebo ocot. V prírode môžeme použiť vlastný moč. Môžeme použiť aj komerčné prípravky určené na bodnutie hmyzom.
 3. Miesto vpichu chladíme, napr. obkladom s ľadom.
 4. Sledujeme miesto vpichu – ak by výrazne opúchalo, dostavila sa nevoľnosť, závrat a pod., podáme antihistaminikum a dostatok tekutín.
 5. Ak by sa dostavilo opúchanie hrdla či sťaženie dýchania, vyhľadáme čím skôr lekársku pomoc.
 6. Miesto bodnutia chránime pred slnkom.

Po bodnutí začne opúchať hrdlo, sťaží sa dýchanie a môže dôjsť k strate vedomia.

 1. Okamžite vytiahnuť žihadlo – najlepšie tak, aby ste nestlačili jedový vačok a nevytlačili do rany ešte viac jedu.
 2. Pokiaľ má alergik svoje lieky, je po včelom bodnutí nutné, aby mu boli podané a zabránilo sa rozvoju anafylaktického šoku.
 3. Privolanie lekárskej pomoci – telefón 112 alebo 155.
 4. Neustále sledovanie postihnutého – prenos do chladu, ochladzovanie miesta bodnutia, ukľudňovanie.
 5. Postihnutého nenechávame osamote! Kontrolujeme pulz a dýchanie.

Najlepšie je osloviť najbližšieho miestneho včelára (kontakty nájdete na stránkach Včelárskych zväzov), ktorý príde roj odchytiť. V prípade ohrozenia verejných budov – školy, úrady a pod. zasahujú aj mestskí hasiči.

Najlepšie je prihlásiť sa do najbližšieho zväzu včelárov a tam sa opýtať, ako to funguje u vás (alebo si vyhľadať Všeobecne záväzné nariadenie o chove včiel vo vašej obci/meste). Potom je ideálne chodiť nejakému včelárovi v blízkosti celý rok – celú jednu včelársku sezónu – pomáhať, aby ste videli, ako to funguje a či vás včelárenie naozaj bude baviť – koľko to chce času, financií a či Vám nevadia štípance. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete mať aj vlastné včely. Je aj možnosť absolvovať včelársky kurz v Banskej Bystrici, v Liešnici, v blízkosti obce Kokava nad Rimavicou alebo v Považskej Bystrici.

Projekt Adoptuj si včelu, do ktorého bolo možné sa zapojiť, už skončil. V rámci projektu Mestské včely pokračujeme v starostlivosti o naše úle a vo vzdelávacích aktivitách s ďalšími spolupracujúcimi organizáciami. S mestami a organizáciami sa spolupodieľame na vytváraní lepšieho prostredia pre opeľujúci hmyz. Ak sa chcete do projektu zapojiť, prosím kontaktujte nás na svitek@zivica.sk alebo 0905 493 276.

Ak rozmýšľate nad malým úľom umiestneným v meste – na balkóne, streche, v záhrade, nezabudnite dbať na niekoľko zásad:

 • Každý chov včiel musí byť najprv registrovaný ako chov hospodárskych zvierat a v prípade chovu včiel musíte vyplniť a dať si potvrdiť aj Oznámenie o chove včiel na príslušnej Regionálnej a veterinárnej potravinovej správe.
 • Registrovaný chovateľ včiel potom zašle obidve vyplnené a potvrdené tlačivá od RVPS ( registrácia chovu a oznámenie o chove včiel) do centrálnej evidencie včelstiev (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina)
 • Viac o samotnej problematike ako aj súvisiacich vyhláškach a o ďalších postupoch sa dozviete napríklad tu
 • Prečítajte si Všeobecne záväzné nariadenie o chove včiel v obci, kde chcete včely chovať, aby ste zistili, či tam chov je alebo nie je obmedzený a aké podmienky treba dodržať.
 • Získajte súhlas susedov, ak je to nutné – ak ste v hustej zástavbe alebo bytovom dome.
 • Kúpte si pokojné včelie matky a pokojné nerojivé včely, ktoré zriedkavo štípu.
 • Nemajte výlet z úľa na susedov pozemok alebo od okien.
 • Zabezpečte, aby nízky let včiel neohrozoval susedov. Vybudujte bariéru vysokú aspoň 2 metre na rozhraní pozemkov v prevládajúcom smere letu včiel tak, aby nadlietavali ponad ňu (napr. živý plot z rýchlo a husto rastúcich krov).
 • Majte na stanovišti primeraný počet včelstiev (v blízko susediacich záhradách sa neodporúča mať viac ako 10 úľov).
 • Dajte včelám napájadlo, aby nechodili hľadať vodu inam.
 • Pri obhospodarovaní včelstiev sa chovajte pokojne a vyhnite sa zbytočným zásahom, aby sa včely nedráždili.
 • Včelnicu označte príslušnou výstražnou tabuľou a nezabudnite uviesť svoj kontakt a niekoľko zásad správania sa v blízkosti úľov.
 • Najbližším susedom rozdajte svoj kontakt.
 • Susedom treba zdôrazniť, že včely na človeka bez dôvodu nezaútočia. Provokuje ich búchanie po úli, prechádzanie sa popred letáč, odkiaľ včely vyletujú, či prudké pohyby. Prilákať ich môže aj silná voňavka. A keď vytočíte prvý med, nezabudnite odniesť fľašu na ochutnanie všetkým susedom.

Nepribližujte sa k úľom bez prítomnosti vyškoleného včelára a ochranných pomôcok!

 • Vyvarujte sa búchaniu po úli alebo manipulácii s ním.
 • Choďte k úľom iba zozadu, vstup do úľa nechajte voľný.
 • Vyhnite sa prudkým pohybom a správajte sa pokojne,
  zachovávajte ticho – hluk včely ruší.
 • Včely lákajú silné vône (parfumy, kozmetika) aj alkohol a omamné látky.
 • Ak okolo vás krúžia včely, ostaňte pokojne stáť a počkajte, kým odletia alebo pomaly odíďte.
 • Ak viete, že ste alergický/á na bodnutie včelou, nepribližujte sa k úľom a noste so sebou pohotovostný balíček – EPI-PEN.
Vaše ďalšie otázky píšte na kontakt@mestske-vcely.sk.

Generálny partner

dm drogerie markt