Na tejto stránke si môžete zadarmo stiahnuť publikácie do svojho počítača. Ak sa vám páčia, pošlite ich e-mailom aj ďalším, ktorých by mohli zaujímať. Ďakujeme.

Príručka Rozbzučíme naše mesto. Fascinujúci svet opeľovačov

Publikácia obsahuje aktivity pre základné školy, ktoré sú zamerané na opeľovače, ich spoznanie a ochranu. Nájdete v nej konkrétne aktivity a pracovné listy na používanie v triede aj v teréne pre žiakov od 3. do 6. ročníka.

Príručka Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad

Druhá praktická príručka o prírode blízkej údržbe zelene a podpore biodiverzity v mestách na Slovensku s podtitulom „Príručka nielen pre samosprávy“ ponúka hlbší pohľad na niektoré konkrétne oblasti ako je odburiňovanie, starostlivosť o trávnaté plochy, výber druhov, starostlivosť o dreviny a podporu živočíchov, i základné informácie o využití vody a zelených stien a striech.

Príručka Prírode blízka údržba mestskej zelene

Prvá praktická príručka o prírode blízkej údržbe zelene v sídlach na Slovensku ponúka praktické, jednoduché a osvedčené opatrenia pre samosprávy. Určená je však všetkým, ktorí chcú podporiť druhovú rozmanitosť mesta, skvalitniť a zatraktívniť prostredie tak pre ľudí ako aj pre včely a iné opeľovače. Príklady ilustrujú obrázky z pilotného projektu v Karlovej Vsi, mestskej časti priateľskej opeľovačom a zo zahraničia, kde je prírode blízky spôsob údržby zelene žiadaným štandardom.

Príručka Kvitnúce mestá

Tento bulletin v sebe sumarizuje výsledky takmer dvojročnej práce na projekte Nevyšliapanou cestou. Cieľom projektu bolo ukázať alternatívy života v meste, ktoré zvyšujú jeho potravinovú bezpeč- nosť a ekonomickú sebestač- nosť a berú ohľad na životné prostredie.

Infografika Karlová Ves pre opeľovače 2016

Čo sme spolu s vami urobili v roku 2016 v MČ Karlová Ves, Bratislava pre mestské včely. Sledujte nás a pomáhajte s nami včelám a iným opeľovačom aj v roku 2017! Ďakujeme!

Príručka rovesníckeho vzdelávania Ako (sa) učia Environmentálni experti?

Stiahnite si inšpiratívnu príručku, ktorá zachytáva aktivity 10 základných škôl z celého Slovenska v rámci projektu „Environmentálni experti 2016“. Zamerali sme sa v nej na realizované školské mikroprojekty s dôrazom na zapojenie žiakov ako rovesníckych lektorov.

Mestské včely (projekt Nevyšliapanou cestou)

Ako funguje projekt Mestské včely?

Pozvite Mestské včely aj do svojho mesta!

Generálny partner

dm drogerie markt