Na tejto stránke si môžete zadarmo stiahnuť publikácie do svojho počítača. Ak sa vám páčia, pošlite ich e-mailom aj ďalším, ktorých by mohli zaujímať. Ďakujeme.

Príručka Prírode blízka údržba mestskej zelene

Prvá praktická príručka o prírode blízkej údržbe zelene v sídlach na Slovensku ponúka praktické, jednoduché a osvedčené opatrenia pre samosprávy. Určená je však všetkým, ktorí chcú podporiť druhovú rozmanitosť mesta, skvalitniť a zatraktívniť prostredie tak pre ľudí ako aj pre včely a iné opeľovače. Príklady ilustrujú obrázky z pilotného projektu v Karlovej Vsi, mestskej časti priateľskej opeľovačom a zo zahraničia, kde je prírode blízky spôsob údržby zelene žiadaným štandardom.

Príručka kvitnúce mestá

Tento bulletin v sebe sumarizuje výsledky takmer dvojročnej práce na projekte Nevyšliapanou cestou. Cieľom projektu bolo ukázať alternatívy života v meste, ktoré zvyšujú jeho potravinovú bezpeč- nosť a ekonomickú sebestač- nosť a berú ohľad na životné prostredie.

Infografika Karlová Ves pre opeľovače 2016

Čo sme spolu s vami urobili v roku 2016 v MČ Karlová Ves, Bratislava pre mestské včely. Sledujte nás a pomáhajte s nami včelám a iným opeľovačom aj v roku 2017! Ďakujeme!

Príručka rovesníckeho vzdelávania Ako (sa) učia Environmentálni experti?

Stiahnite si inšpiratívnu príručku, ktorá zachytáva aktivity 10 základných škôl z celého Slovenska v rámci projektu „Environmentálni experti 2016“. Zamerali sme sa v nej na realizované školské mikroprojekty s dôrazom na zapojenie žiakov ako rovesníckych lektorov.

Mapa ukážkových plôch v Ružinove a Novom Meste

Stiahnite si mapu ukážkových plôch ďalších zapojených mestských častiach, kde sme realizovali výsev kvetinových lúk, vyznačili plochy, ktoré sa nebudú kosiť, osadili hmyzie hotely a vysadili nektarodajné, trvalkové záhony.

 

Generálny partner

dm drogerie markt

Partner

Green Foundation