Tradičné, ale v záhradách ich nenájdete

Predstavujeme vám projekt environmentálnych expertiek pod vedením Bc. Miriam Hudobovej zo Základnej školy v Badíne pod názvom „Tradičné, ale v záhradách ich nenájdete“.

Cieľom tohto krásneho projektového nápadu je oboznámiť žiakov a širšiu školskú komunitu s plodinami, ktoré sa radia medzi potraviny zdravej výživy, no mnohé z nich sa buď vôbec nevyužívajú, prípadne sa  v  slovenských záhradách prestali pestovať.

Počas trvania projektu sa žiaci I. a II. stupňa, prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, oboznámia s málo pestovanými  plodinami na Slovensku. Budú mať príležitosť zapojiť svoje zmysly pri spoznávaní plodín v hmatových vreckách, ochutnávkach naslepo a  priraďovacích aktivitách. Pripravia si vlastné pokrmy a v spolupráci s rodičmi, starými rodičmi zozbierajú rodinné recepty s použitím daných plodín. Následne bude vydaný receptár. Počas trvania projektu si žiaci na školskom pozemku zriadia vyvýšené  záhony, ktoré budú slúžiť ako ukážkové plochy na pestovanie tradičných plodín. Po úspešnom vypestovaní vlastných semien, budú ponúknuté širšej verejnosti. V závere projektu žiaci II. stupňa vyrobia pomôcku pre I. stupeň.

Projekt prepája generácie a ponúka vytvorenie archívu receptov zo starých, menej známych plodín. Tešíme sa na túto chutnú inpširáciu a prajeme žiakom i všetkým zapojeným veľa voňavých inšpirácií.

Škola využije peniaze na nákup potravín, stavebného a sadbového materiálu pre záhony, tlač pripraveného receptáru a výrobu didaktickej pomôcky.

Generálny partner

dm drogerie markt