Tekuté zlato

Predstavujeme vám projekt „Tekuté zlato“ environmentálnych expertiek zo Základnej školy s materskou školou v Rakovci nad Ondavou pod vedením Anny Kidalovej. 

Projektom Tekuté zlato chceme rozvíjať chov včiel v našom regióne a učiť mladých ľudí včeláreniu.  Prispejeme k záchrane včelej populácie vyškolením nových včelárov a osádzaním nových úľov, ktoré budú umiestnené na školskej včelnici. Ľudia budú informovaní o dôležitosti včiel, probléme ich úbytku, probléme používania pesticídov v poľnohospodárstve a ich negatívnom vplyve na človeka a včely. Deti a  ľudia získajú informácie a poznatky o včelích produktov a ich využití v praktickom živote a liečiteľstve, ktoré inak nemajú možnosť nadobudnúť.  Budú môcť navštíviť školskú včelnicu za prítomnosti skúseného včelára a spolužiakov.  Čím tak budú mať možnosť vidieť, ako žijú včely a čo všetko robia vo svojich úľoch.

Škola investuje peniaze do nákupu včelých úľov, ktoré rozšíria školskú včelnicu. Veľa úspechov nádejným včelárom prajeme.

Generálny partner

dm drogerie markt