Starostka Karlovej Vsi pokrstila jedinečnú príručku starostlivosti o zeleň

Na Slovensku unikátnu príručku prírode blízkej údržby mestskej zelene včera semienkami lúčnych kvetov pokrstila starostka prvej mestskej časti priateľskej k opeľovačom – bratislavskej Karlovej Vsi, MUDr. Dana Čahojová. Symbolický krst prebehol na jednej z ukážkových plôch v mestskej časti, ktoré počas sezóny neboli kosené, aby mohli vykvitnúť a poskytnúť potravu pre včely a iné opeľovače.

Stiahnite si ju zdarma tu: Príručka Prírode blízka údržba mestskej zelene

„Krst sme realizovali aj napriek daždivému počasiu, pretože sme chceli poskytnúť médiám aj starostom ostatných mestských častí možnosť prírode blízku starostlivosť o zeleň vidieť na vlastné oči. Navyše, nepokosená lúka vyzerá aj v daždivom októbri veľmi pekne. Rozviazaním stuhy na jednom z nekosených kruhov sme symbolicky ukončili rok aktivít na podporu opeľovačov a biodiverzity v mestách a pootvorili dvere tej novej, veríme, že prírode blízkej,“ skonštatovala Zuzana Dovalová, koordinátorka projektu Mestské včely, v rámci ktorého bola nová príručka vydaná.

Príklady opatrení z Karlovej Vsi v kombinácií so zahraničnou praxou spracovala do praktických rád a odporúčaní pre mestské samosprávy krajinná architektka Ing. Zuzana Hudeková, PhD. Podľa jej slov ide o vôbec prvú príručku tohto druhu na Slovensku. Za hranicami sa s podobnými materiálmi bežne pracuje a mestá sa tak stávajú druhovo bohatšie, prirodzené a kvalita života v nich stúpa.

Dobrou správou pre samosprávy je, že väčšina odporúčaní z príručky sú jednoduché, logické, ekonomicky efektívne, estetické opatrenia užitočné pre ľudí, opeľovače aj iné živočíchy. Príručka na často nelogické postupy ošetrovania vegetácie upozorňuje názornými alternatívami. Konkrétne pri nekosených plochách naráža autorka na súvislosti, ktoré mestám neraz unikajú: “Nie vždy si uvedomujeme, že nízko kosený, nepolievaný trávnik, ktoré u nás prevládajú, veľmi ľahko preschýna a mení sa z plochy, ktorá mala územie v lete ochladzovať, na plochu, ktorá sa mimoriadne vysoko prehrieva. Viaceré výskumy potvrdili, že jeho teplota je porovnateľná s rozohriatym asfaltom.” 

Nekosená trávnatá plocha bola v Karlovej Vsi v rámci projektu Mestské včely 2016 na Sumbalovej a Hlaváčikovej ulici. Iné miesta zas obohatili bylinky, ovocné kry, zelenina a pôvodné dreviny. Inšpirácie prírode blízkej údržby zelene doplnila ukážka biotopovej kvetnej lúky v Líščom údolí, ktorá upozornila na alternatívu ku monokultúrnym trávnikom. Podporou opeľovačom v meste sa stali aj hmyzie hotely, ktoré boli osadené na 5 miestach.

Cieľom projektu v mestskej časti bolo popularizovať tému včiel a podporu opeľovačov v mestskom prostredí jednoduchými opatreniami a informovať ľudí v spolupráci s Karlovou Vsou o ich význame.

Príručka Prírode blízka údržba mestskej zelene je určená pre samosprávy, urbanistov, záhradnícke firmy, ale tiež širokú verejnosť, ktorá chce udržiavať svoje okolie prírode blízkym spôsobom. Po krste poputuje na samosprávy i odborné inštitúcie. Pre záujemcov je vďaka podpore dm drogerie markt, s. r. o. dostupná na tejto stránke projektu. Celý rozhovor s autorkou príručky si môžete prečítať na portáli Čierna labuť.

Projekt Mestské včely 2016 podporil Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácií Pontis. 

Generálny partner

dm drogerie markt