Staňte sa so svojimi žiakmi boričmi mýtov o opeľovačoch.

Život opeľovačov sprevádza okrem zvýšeného záujmu verejnosti a samospráv aj kopec mýtov a nesprávnych predstáv. Živica sa preto rozhodla ku vzdelávaniu prispieť tvorbou vzdelávacích plagátov a jednoduchými metodickými materiálmi s mýtmi o opeľovačoch.

“Včely patria na lúku, nie do mesta.”

“Vysoká tráva ohrozuje deti, môžu sa na nej porezať.”

“Hmyz je nebezpečný, všetok štípe a útočí.”

Toto sú príklady názorov, ktorým verí časť populácie, pričom sú nesprávne. Včely, rovnako ako iné opeľovače, nachádzajú stále častejšie vhodné miesto pre život práve v mestách, kde ich neohrozujú pesticídy a zároveň majú počas celej sezóny bohatú ponuku pasty. Vysoká tráva, ktorá nie je kosená na čo najkratšie steblo, prípadne sa udržiava mozaikovým spôsobom kosenia, je pre podporu biodiverzity veľmi prospešná, nakoľko hmyz na svoje štádiá vývoja potrebuje rôzne druhy rastlín v rôznom štádiu rastu. Tak isto pomáha zmenšovať dopady zmeny klímy v podobe sucha a horúčav, nakoľko lepšie udržiava vlahu. Hmyz je dôležitou súčasťou ekosystému, ktorého súčasťou sme aj my ľudia.

Učitelia, ktorí chcú tieto nesprávne predstavy u svojich žiakov opraviť, si s nimi môžu otvoriť diskusiu prostredníctvom metodických materiálov Mýty o opeľovačoch, ktoré nám ilustrovali mladí umelci zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach pod vedením skúsenej učiteľky a ilustrátorky Noémi Ráczovej.

Metodické materiály sú spolu s náučnými plagátmi napríklad pre školníkov dostupné na stiahnutie a Živica ho vo vytlačenej podobe rozposlala aj na 75 vybraných škôl.

Metodické materiály boli vytvorené vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.


Generálny partner

dm drogerie markt