Príroda v našej škole

Projekt „Príroda v našej škole“ tímu environmentálnych expertov pod vedením PeadDr. Petra Kostsku zo Základnej školy, Slobody 2 z Poltára sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na poznanie, využitie a význam včely medonosnej pre človeka ako i celkovo pre prírodu. Žiaci školy budú nielen oboznámení teoreticky so základnými poznatkami o včele medonosnej ale budú môcť sledovať prácu včiel, trúdov a matky priamo v školských úľoch v školskej včelnici. Oboznámia sa so základnými pojmami a základnými činnosťami, ktoré musí včelár počas celého kalendárneho roka vykonávať na správne fungovanie a chod včelej rodiny. Tieto informácie žiakom priamo v školskej včelnici poskytnú žiaci Včelárskeho krúžku. V druhej časti projektu budú žiaci nielen teoreticky ale najmä praktickými aktivitami oboznamovať sa s liečivými bylinkami, ich významom a využitím pre človeka a aj pre včelu medonosnú. V areáli školy sa nachádza školská záhrada. V nej máme vyvýšené drevené záhony, do ktorých budú žiaci prakticky sadiť jednotlivé druhy liečivých byliniek. Následne potom bude prebiehať priebežná starostlivosť o tieto bylinky, a to: ich pestovanie a polievanie. V druhej polovici júna bude ochutnávka bylinkových čajov v školskej kuchynke. Pri tejto aktivite použijeme vlastný med zo školskej Včelnice na sladenie.

Škola si z finančenej podpory zabezpečí novú včeliu rodinu, potrebné včelárske pomôcky a bylinkový sortiment. Držíme palce.

 

Generálny partner

dm drogerie markt