Príroda v meste – konferencia

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Technická univerzita vo Zvolene

Vás pozývajú na konferenciu

PRÍRODA V MESTE
Ochrana a podpora biodiverzity

29. apríla 2019

od 9:00 do 15:30 hod. (registrácia od 8:00 hod.)

Technická univerzita vo Zvolene,

Kongresová sála – Študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 17, Zvolen

Čas: 9:00 – 15:30 hod. (registrácia od 8:00 hod.)

Konferencia je určená pre zástupcov miest a obcí, študentov prírodovedných odborov, vedeckých pracovníkov a zainteresovanú verejnosť.

Čo vás čaká v programe?

  • Čo sú zelené ostrovy v meste a ako ich zachovať?
  • Ako zakladať a starať sa o obecné a mestské ovocné sady?
  • Cintoríny ako oázy zelene a života v meste?
  • Kam včely v Osle lietajú za potravou?
  • Ako vytvoriť v meste zóny bez pesticídov a čím ich nahradiť?
  • Tematické diskusné kaviarne
  • Zaujímavá exkurzia na príklady dobrej praxe vo Zvolene
  • a mnoho ďalšieho

Podrobný program nájdete tu: www.mestske-vcely.sk.

Na konferenciu je nutné sa prihlásiť vopred, účasť je po registrácii bezplatná.

Prihlasovanie online na: https://mestske-vcely.sk/registracia-priroda-v-meste/

Z konferencie nebude vydaný zborník ani iný typ publikácie.

Kontakt: Peter Svitek, svitek@zivica.sk, 0905 493 276

Vzdialenosť vlakovej a autobusovej stanice je cca 10 minút. Pri príchode autom odporúčame využiť bezplatné parkovisko pri TUZVO (vzdialenosť do kongresovej sály cca 5 minút).

Generálny partner

dm drogerie markt