Prečo sa pred univerzitou vo Zvolene kosí inak?

Technická univerzita v Zvolene robí, čo učí.

Vhodná kosba – jej termín, spôsob a frekvencia podporuje rozmanitosť druhov rastlín.

Preto trávnik okolo fontány budú kosiť len 2 x za rok (nie 6 – 9 x ako doposiaľ).

A mozaikovito, t.j. striedavo v pásoch – aby sa zlepšili podmienky pre opeľovače.

All-focus

Veľkoplošnou kosbou v jednom termíne by prišli o potravu a úkryty.

Vďaka za odporučenia patrí doc. Ujházymu a doc. Wiezikovi.

Za kosbu Ing. Dušanovi Danišovi a Gardn s. r. o. za poskytnutie techniky zdarma.

All-focus

Technická univerzita bola v rokoch 2017 a 2018 zapojená do projektu Mestské včely – Prírode blízka údržba zelene a podpora opeľovačov v mestách.

Generálny partner

dm drogerie markt