Jednotka za zdravé potraviny

Predstavujeme vám projekt „Jednotka za zdravé potraviny“ od environmentálnych expertiek zo Základnej školy, P. Jilemnického vo Zvolene, pod vedením Ing. Mariany Galbavej.

Cieľom tohto názorného a praktického projektu je vypracovať súbor pomôcok o zdravých jedlách. Naučiť žiakov o zdravých, tradičných  surovinách a eko-poľnohospodárstve. Viesť žiakov k výberu vhodných, lokálnych  potravín a informovať ich o ich dopade na zdravie človeka. Viesť ich k zodpovednej spotrebe, naučiť ich čítať etikety a označenia potravín.

Škola získané peniaze použije na exkurziu na ekofarmu, nákup potravín na zdravé varenie a výrobu didaktických pomôcok. Tešíme sa z projektu a držíme škole palce.

A čo sa dialo v rámci mikroprojektu?
Už v júni žiaci navštívili rodinnú farmu s chovom oviec a spracovaním produktov. To, čo videli, mohli do aktivít žiaci priamo spracovať do rovesníckeho vzdelávania pre ďalších žiakov na škole. Využili pritom všetky možné dostupné materiály a rôzne zdroje. Tešíme sa!
Overenie vedomostí prebiehalo tou najatraktívnejšou formou. Praktickou prípravou bio-jedál, ktoré ochutnávali pri zdieľaní poznatkov. Z fotiek je zrejmé, že žiakom sa takáto forma výučby veľmi páčila.
A ako ocenili vzdelávanie iní učitelia? 

„Rozhodne kolegovia ocenili náš projekt, dokonca pôjdeme aj do ďalších tried s rovesníckym vzdelávaním a praktickými ukážkami zdravej desiaty z dôvodu veľkého záujmu. Pri stretnutí s rodičmi oceňujú, že žiaci sa vyhýbajú sladkostiam, slaným pochutinám a konzervovaným nápojom,“ hodnotí zmysel projektu jeho koordinátorka Mariana Galbavá.

Ďakujeme za výbornú spoluprácu!

Generálny partner

dm drogerie markt