Pred odoslaním hry na ďalšiu školu hru, prosím, skontrolujte, skompletizujte a vyplňte nižšie uvedený formulár. Súčasne vyplňte aj hodnotiaci dotazník.

Poškodenia a straty hláste na +421 915 221 474 alebo blazencova@zivica.sk

 

 

Generálny partner

dm drogerie markt